การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ไฮโดรเจนซัลไฟด์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงขนาดจุลภาคร่วมกับอาหารเหลวบ่งชี้การเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ สำหรับตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของซัลโมเนลลากลุ่มที่สามารถเกิดปฏิกิริยา ไทโอซัลเฟตรีดักชั่นได้อย่างรวดเร็วอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551ประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)ในดินตะกอนน้ำบัญชา นิลเกิด; วศิน ยุวนะเตมีย์; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล