การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แบบเรียนสำเร็จรูป

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ภาวนา เรียมริมมะดัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องผังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ฐิพากาญษ์ โยธารักษ์; ภูเบศ เลื่อมใส; สุขมิตร กอมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาจีนกลาง เรื่อง พินอิน ด้วยกูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พิมพ์วิภา มะลิลัย; ดำรัส อ่อนเฉวียง; สุขมิตร กอมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา อินเทอร์เน็ต ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ธนะวัฒน์ วรรณประภา; แดน ทองอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; ปริญญา ทองสอน; อัมพร ภู่ระหงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์