การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เร่วหอม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินศักยภาพของ 4-methoxycinnamyl 4-coumarate ที่แยกได้จากเหง้าเร่วหอมในการเป้นสารต้านอักเสบชนิดใหม่กล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาส่วนสกัดน้ำจากเหง้าเร่วหอมเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยสารบริสุทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยของใบเร่วหอมสมชาติ แม่นปืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของใบเร่วหอม: มูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญในเร่วหอมและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพต้นแบบเอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; ดุสิต วรสวาท; วิทยา บุญมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและสารกระตุ้นที่มีต่อปริมาณสาร 4 methoxycinnamyl p-courmarate ในสารสกัดจากแคลลัสเร่วหอมที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองศิรศาธิญากร บรรหาร; กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลของสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากเหง้าเร่วหอมต่อเซลลมะเร็งที่ดื้อยาผาณตา เอี้ยวซิโป; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ฤทธิ์ต้านอักเสบในเซลล์ไมโครเกลียของส่วนสกัดเร่วหอมและสาร 4- methoxycinnamyl 4-coumarate เพื่อใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรับต้านกลุ่มโรคความเสื่อมของระบบประสาทกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์