การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เครื่องปรับอากาศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การศึกษาการใช้ท่อความร้อนระบายความร้อนในคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศสุพจน์ ศิริเสนาพันธ์; ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาผลของการปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ; สุนิมิต กันทาผาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอด้วยการทำความเย็นแบบระเหยน้ำที่คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศอุทัย ประสพชิงชนะ; มัณฑนา รังสิโยภาส; ดำรงณ์ เขจรสัตย์; ทรงพล เพิ่มทรัพย์; ทะนงเดช ประตี, และอื่นๆ
2549ศึกษาทางเลือกการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานมานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์