การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อาการ (โรค)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ปัจจัยทำนายอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; พนาวรรณ บุญพิมล; สุภากรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ผลของรูปแบบการติดตามและจัดการอาการด้วยสื่อดิจิทัลต่อกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับเล็กน้อยณชนก เอียดสุย; วริษา กันบัวลา; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
2563ผลของโปรแกรมการจัดการอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อยณชนก เอียดสุย; วริษา กันบัวลา; สมจิตต์ จันทร์กูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564อาการปวดต้นคอจากการใช้สมาร์ทโฟนพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; คุณาวุฒิ วรรณจักร
2563โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในด้านระบบทางเดินอาหารและตับรัชนีพร ชื่นสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์