การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วัฒนธรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2540การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554การสมรสข้ามวัฒนธรรม : แนวทางการปรับตัวและผลกระทบต่อสังคมไทยเจนจิรา ผลดี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อภิเชษฐ จันทนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ภาพชีวิตพื้นบ้านในสารคดีสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้วศิริลักษณ์ บัตรประโคน
2557รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออกบุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549หาดวอนนภา: ชีวิต วัฒนธรรม ชุมชนชายทะเลไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555โครงการ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ในหมู่บ้านชำโสม จังหวัดปราจีนบุรี: การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงนพดล พรามณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์