การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ยีสต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การคัดแยกและจำแนกจุลินทรีย์จากลูกแป้งเป็นกล้าเชื้อสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหมักอรอง จันทร์ประสาทสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การคัดแยกและจำแนกยีสต์สะสมไขมันสูงจากดินบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีศศิวิมล ชมชื่น; มนัสวี อากรนาค; พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
2546จุลินทรีย์ทะเล : แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงสมถวิล จริตควร; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของยีสต์ปฏิปักษ์และสารแอมโมเนียมโมลิบเดตที่มีต่อการเจริญและการงอก ของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง.อนุเทพ ภาสุระ; วรรณวิมล จิ๋วแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์