การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปูทะเล - - การจำแนก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีวันศุกร์ เสนานาญ; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2)วันศุกร์ เสนานาญ; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542ความแตกต่างทางลักษณะรูปร่างและพันธุกรรมของปูสกุล Scylla บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยบุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิราวุธ กลิ่นบุหงา; นงนุช ลีลาปิยะนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ชนิดของปูน้ำเค็มที่พบที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาและแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; นิรมล แก้วกัณหา; มหาวิทาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล