การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ - - การสอนด้วยสื่อ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การสร้างชุดการสอนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนครูระบบ 11+2 สายประถม โรงเรียนสร้างครูดงคำช้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมนตรี แย้มกสิกร; เกรียงศักดิ์ บุญญา; สุจิตรา ปัดสาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ระบบสมการโดยใช้สื่อกระดานกราฟแม่เหล็กกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2546การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ระบบสมการโดยใช้สื่อกระดานกราฟแม่เหล็กกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"