การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง แก้วตา คณะวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การสร้างแบบสำรวจความเครียดในอาชีพระพินทร์ ฉายวิมล; แก้วตา คณะวรรณ; วิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542การสังเคราะห์งานวิจัยวิธีการเรียนวิธีการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ยั่งยืนของเด็กไทย วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาแก้วตา คณะวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลของยุทธศาสตร์ตนเองเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแก้วตา คณะวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์