การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสาวภา สวัสดิ์พีระ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การจำแนกชนิดของม้าน้ำสกุล Hippocampus ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมจากเครื่องหมายดีเอ็นเอเสาวภา สวัสดิ์พีระ; พิทักษ์ สูตรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2536การทดลองอนุบาลลูกปลาหมึกกระดองก้นไหม้ Sepiella inermis fer.& d'Orb. ด้วยไรน้ำเค็มตัวเต็มวัยที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกันเสาวภา สวัสดิ์พีระ; ประหยัด มะหมัด; ปรารถนา ควรดี; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2534การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ H.asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูปเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ศิริวรรณ ชูศรี; วิรชา เจริญดี; วรเทพ มุธุวรรณ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ศิริวรรณ ชูศรี; วิรชา เจริญดี; วรเทพ มุธุวรรณ, และอื่นๆ
2555การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocera picta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์เสาวภา สวัสดิ์พีระ; จารุนันท์ ประทุมยศ; ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี, และอื่นๆ
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์เสาวภา สวัสดิ์พีระ; จารุนันท์ ประทุมยศ; ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี, และอื่นๆ
2558การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์เสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์เสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์เสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2547การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบไตรบิวทิลทินและความเป็นไปได้ในการทำให้เกิด Imposex ในหอยหวาน (Babylonia areolata)เสาวภา สวัสดิ์พีระ; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2532การศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2536การศึกษาการใช้ยาปฎิชีวนะควบคุมปริมาณแบคทีเรียการอนุบาลลูกหอยวัยอ่อนเสาวภา สวัสดิ์พีระ; อัมพร คอแก้ว; จารุนันท์ ประทุม; อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2531การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาเห็ดโคนเงิน, Sillago sihama, (Forskal) และปลาเห็ดโคนลาย, Sillago maculata, (Quoy & Gaimard)เสาวภา สวัสดิ์พีระ; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ในที่กักขังเสาวภา สวัสดิ์พีระ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; วิรชา เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ในที่กักขัง.เสาวภา สวัสดิ์พีระ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; วิรชา เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2553การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและของกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน Hymenocera picta Dana (1852)เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ศิริวรรณ ชูศรี; วิรชา เจริญดี; อนงค์ คูณอาจ; วรเทพ มุธุวรรณ, และอื่นๆ
2541การศึกษาหาชนิดสาหร่ายที่เกาะวัสดุได้ดี เพื่อนำมาใช้ในการอนุบาล หอยเป๋าฮื้อเสาวภา สวัสดิ์พีระ; ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว; อัมพร คอแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2533การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina เมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายต่างชนิด Growth and survival rate of abalone,haliotis asinina feed with different macroalgaeเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2531การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูปเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์