การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคที่เรียที่คัดแยกได้จากดินภายใต้สภาวะการหมักแบบเติมกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้ง เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล และการหมักในขั้นตอนเดียวเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การผลิตเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลส และกลูโคอะไมเลสจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ในถังหมักสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังศิริโฉม ทุ่งเก้า; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การออกแบบ พัฒนา และการขยายส่วน ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวนสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การออกแบบ พัฒนาและการขยายส่วนปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ต้นแบบ 3 ชนิดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง แบบหลายกะลำดับต่อเนื่องอย่างเข้มงวดเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทรอสโทไคตริดส์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมถวิล จริตควร; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ลักษณะวิกฤติของการผลิตพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับการรักษายีนเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ศักยภาพในการผลิตทรอสโทไคตริดส์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สมถวิล จริตควร; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์