การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เยาวภา ไหวพริบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การผลิตเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลส และกลูโคอะไมเลสจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ในถังหมักสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การศึกษาผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกเยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การศึกษาผลของการใช้ไคโตโอลิโดแซคคาไรด์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกเยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การศึกษาผลของการใช้ไคโตโอลิโดแซคคาไรด์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกเยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งรังสิมา สูตรอนันต์; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การออกแบบ พัฒนา และการขยายส่วน ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวนสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษาน้ำพริกศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548สหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพ และสมบัติการใช้งานของไคโตซานที่ผลิตได้จากเปลือกกุ้งเยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์