การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกียรตินิยม คุณติสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรวรรณ จิรไกรศิริ; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ; เกียรตินิยม คุณติสุข; ชำนาญ งามมณีอุดม, และอื่นๆ
2556ศึกษาสินค้าที่เหมาะสมในการจำหน่ายในหน่วยธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)บรรพต วิรุณราช; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; เกียรตินิยม คุณติสุข; เพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี, และอื่นๆ