การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกศรา น้อยมานพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินคุณภาพการปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทักษะชีวิตแก่นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจุฑามาศ แหนจอน; เกศรา น้อยมานพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาทักษะชีวิตตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์เกศรา น้อยมานพ; ทรงศรี สารภูษิต; จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ; วชิราภรณ์ ราชบุรี; สวาสดิ์ วารินกุฎ, และอื่นๆ
2552ความสนใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาในมณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเกศรา น้อยมานพ; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์