การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาในองค์ประกอบและความชุกชุมของชุมชีพมดในระบบเกษตรกรรมเขตร้อน : กรณีศึกษาจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทยสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ความหลากชนิดเฟินในโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลาย จุลลักษณะ และคุณสมบัติบางประการของไม้ไผ่ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขาเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขาเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ปริมาณและการสังเคราะห์วิตามินบี 1 ของข้าวไทยและกิจกรรมของเอนไซม์ Thiamine phosphate phosphorylase ในระหว่างการเจริญของเมล็ดข้าวภาคภูมิ พระประเสริฐ; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562เปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าว จากนาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวใช้สารเคมีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557โครงการวิจัยความหลากหลายชนิดพรรณพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี.เบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์