การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : กรณีศึกษา เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีเกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์; อภิวัฒน์ ห่อเพชร; อำพิกา สวัสดิ์วงศ์; ธีรพงษ์ ภูริปาณิก; สุรีย์พร ปั้นเป่ง, และอื่นๆ
2550การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศึกษาเชิงสำรวจอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสมและอ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า จังหวัดชลบุรีเกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์