การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุทัย ประสพชิงชนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การหาสหสัมพันธ์จากการทดลองของการพาความร้อนด้วยอากาศบนระนาบเรียบอุทัย ประสพชิงชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การออกแบบเครื่องดักฝุ่นอุทัย ประสพชิงชนะ; เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ; ธีรภาคย์ เอื้อสถาพรกิจ; พสธร ทาเจริญ; อัคคธี ศรีประไพ, และอื่นๆ
2547การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอด้วยการทำความเย็นแบบระเหยน้ำที่คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศอุทัย ประสพชิงชนะ; มัณฑนา รังสิโยภาส; ดำรงณ์ เขจรสัตย์; ทรงพล เพิ่มทรัพย์; ทะนงเดช ประตี, และอื่นๆ