การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อำพล ธรรมเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2534ความยุติธรรมและความเหมาะสมของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน: วิเคราะห์โดยความน่าจะเป็นอำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ลำดับของสตริงที่มีความยาวแปรเปลี่ยน และการประยุกต์อำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้สมการพีชคณิตเชิงอนุพันธ์อำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548วิธีลดเร็วที่สุดสำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นอำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์-ปริพันธ์อำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์