การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อารมณ์ เพชรชื่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนไพรัตน์ วงษ์นาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ฤทัย สุขเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)วารุณี ศรีงาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ไพรัตน์ วงษ์นาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอารมณ์ เพชรชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์