การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาภัสรา แสงนาค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การปรับปรุงคุณภาพของแป้งเมล็ดขนุนโดยวิธีการพรีเจลาทิไนซ์ดารารัตน์ นาคละออ; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผักกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผัดกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภควัยสูงอายุกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้าเพื่อสุขภาพเสริมแป้งถั่วกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อโนชา สุขสมบูรณ์; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเลอโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลอาภัสรา แสงนาค; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์