การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรวรีย์ อิงคเตชะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมกิจกรรมทางกายมยุรี พิทักษ์ศิลป์; อรวรีย์ อิงคเตชะ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2556ความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการสวมรองเท้าวิ่งในเพศชายและเพศหญิงอรวรีย์ อิงคเตชะ; รณรงค์ พละศูนย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559โครงการสำรวจทางระบาดวิทยาของลักษณะความโค้งของฝ่าเท้าในเด็กเขตภาคตะวันออกอรวรีย์ อิงคเตชะ; จิรภา น้าคณาคุปต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา