การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อภิรักษ์ ชัยปัญหา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การนำเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยอภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การสัมผัสภาษาในเพลงไทยสากลยอดนิยมอภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548บทบาทและลักษณะสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทาน ของ สมเด็จรพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.อภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553บทละครเวทีที่เสนอทัศนะทางสังคมและการเมืองต่อเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙อภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553บทละครเวทีที่เสนอทัศนะทางสังคมและการเมืองต่อเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙อภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์