การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนันต์ อธิพรชัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง; อนันต์ อธิพรชัย; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง; อนันต์ อธิพรชัย; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การค้นหาและพัฒนาสมุนไพรไทยสำหรับรักษาโรคเบาหวานอนันต์ อธิพรชัย; สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การค้นหาแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อก่อโรค ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคเบาหวานภรณี ศรีปรีชาศักดิ์; อนันต์ อธิพรชัย; วงศกร พงศ์โสภิตานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การพัฒนาสารสำคัญตัวที่สองจากฟ้าทะลายโจร " 14-deoxy-11,12-didehydro andrographolide" สู่การเป็นสารต้านมะเร็งรุ่งนภา แซ่เอ็ง; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลาย วิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; อนันต์ อธิพรชัย
2560การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลายวิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาทางเคมีและความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแคสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์อนันต์ อธิพรชัย; วรางคณา จุ้งลก; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแคสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์อนันต์ อธิพรชัย; วราคณา จุ้งลก; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารไดเฮทเทอโรเอริล เอริลมีเทน และอนุพันธ์ในการใช้เป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส เพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์จเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารไดเฮทเทอโรเอริล เอริลมีเทน และอนุพันธ์ในการใช้เป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส เพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์จเร จรัสจรญูพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ 3-(N,N-ไดเมทธิลอะมิโนฟีนิลเอริลเมทธิล) อินโดลเป็นสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานจเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การออกแบบการสังเคราะห์และฤทธิ์การยับยั้งโคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธ์อินโดลเพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ชญามน จันทนา; กรรณิการ์ ละอองทอง; กัมปนาท ฉายจรัส; อนันต์ อธิพรชัย; จเร จรัสจรูญพงศ์, และอื่นๆ
2562การออกแบบการสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์การยับยั้งโคลีนเอสเทอเรสของอนุพันธ์ทริปทามีนเพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์จเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563คุณสมบัติต้านการอักเสบและความเป็นพิษของสารสกัดสมุนไพร ในกลุ่มที่รักษาเบาหวานอนันต์ อธิพรชัย; สุวรรณา เสมศรี; สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Clausena สำหรับการรักษาโรคเบาหวานอนันต์ อธิพรชัย; ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Tabernaemontanaอนันต์ อธิพรชัย; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์