การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สโรชา แพร่ภาษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองเอกวิทย์ มณีธร; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; เอกวิทย์ มณีธร; กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา; กัญญาภัค อยู่เมือง; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก, และอื่นๆ
2549รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘เอกวิทย์ มณีธร; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์