การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุภาภรณ์ ปิติพร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งพริกในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อเรื้อรังสุนันทา โอศิริ; สุภาภรณ์ ปิติพร; สมบูรณ์ วณิชโยบล; ผกากรอง ขวัญข้าว; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2554ประสิทธิผลของยาแก้ไอมะขามป้อมในการบรรเทาอาการไอ: การศึกษาเบื้องต้นสุนันทา โอศิริ; สุภาภรณ์ ปิติพร; จิราพร ตระการจันทร์สิริ; ผกากรอง ขวัญข้าว; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2552สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; สุภาภรณ์ ปิติพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2550แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรีสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; สุภาภรณ์ ปิติพร; กาญจนา บัวดอก; ณัฐวุฒิ โอศิริ, และอื่นๆ