การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุพิศ สุวรรณประทีป

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในประเทศอิสราเอลสุพิศ สุวรรณประทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2541เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอด ระหว่างมารดาที่ติดเชื้อ HIV และมารดาที่ไม่ติดเชื้อ HIV ที่มีบุตรคนแรกสุพิศ สุวรรณประทีป; นุจรี เนตรทิพย์; หัทยา เจริญรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545แบบแผนการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีสุพิศ สุวรรณประทีป; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์