การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุพัตรา ตะเหล็บ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559คุณภาพสิ่งแวดล้อมในถิ่นอาศัยของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยวันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; สุพัตรา ตะเหล็บ, และอื่นๆ
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ฉลวย มุสิกะ, และอื่นๆ
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีวันชัย วงสุดาวรรณ; พิชัย สนแจ้ง; อาวุธ หมั่นหาผล; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ฉลวย มุสิกะ, และอื่นๆ