การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สายฝน ม่วงคุ้ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพัชรี สังข์สี; ยุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2สายฝน ม่วงคุ้ม; พรพรรณ ศรีโสภา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ปณิชา พลพินิจ; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส, และอื่นๆ
2559รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เขตภาคตะวันออก ของประเทศไทยสายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์