การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมชาย ยงศิริ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 1)ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; พวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; สมชาย ยงศิริ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 1)สมชาย ยงศิริ; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 2)สมชาย ยงศิริ; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ, และอื่นๆ
2557การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 3)เพ็ชรงาม ไชยวานิช; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; สมชาย ยงศิริ; สุริยา โปร่งน้ำใจ, และอื่นๆ
2556การศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย ยงศิริ; พัชริน แน่นหนา; ปาริดา คำฟูบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความผิดปกติของดุลเกลือแร่ในผู้ป่วยจมน้ำทะเลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพวงทอง อินใจ; สมชาย ยงศิริ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; ศิริพร ตั้งจาตุรนรัศมี, และอื่นๆ
2555คุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆพงษ์พันธ์ จันทฑีโร; สมชาย ยงศิริ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ, และอื่นๆ
2558ประสิทธิภาพของการใช้ยาขับปัสสาวะร่วมกันสามชนิดในการเพิ่มปริมาณปัสสาวะ ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องสมชาย ยงศิริ; พัชริน แน่นหนา; ศิริวดี บุญมโหตม์; ระวีวรรณ วิฑูรย์; ประพันธ์ บุรณบุรีเดช, และอื่นๆ
2557ผลของยา Spironolactone ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำจิรนุช ธรรมคำภีร์; รัชนีพร ชื่นสุวรรณ; สมชาย ยงศิริ; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ, และอื่นๆ
2547ลักษณะของผู้บาดเจ็บจากการจมน้ำทะเลที่เข้ามารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย ยงศิริ; พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์