การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมคิด อินเทพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทวินทร์ ถนอมสิน; สมคิด อินเทพ; อรรณพ แก้วขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
2562การประมาณค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรากที่ r ของจำนวนนับ n พจน์แรกสมคิด อินเทพ; บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสที่ขึ้นอยู่กับจำนวนจาคอบส์ทัลสมคิด อินเทพ; บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
2557จุดตรึงสําหรับการส่งหลายค่าแบบวนบนรูปทั่วไปของฟังก์ชันอิงระยะทาง ภายใต้ปรภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์อนุเทพ เทพปัน; สมยศ พลับเที่ยง; สมคิด อินเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ แพลงก์ตอนพืชบลูมสำหรับชายหาดวอนนภาบุญยงค์ ศรีพลแผ้ว; สมคิด อินเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์