การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศุภรางศุ์ อินทรารุณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การปนภาษาในการบรรยายสดฟุตบอลโลก ๒๐๑๐ ทางโทรทัศน์ไทยศุภรางศุ์ อินทรารุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการทิพภา ปลีหะจินดา; กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; ศุภรางศุ์ อินทรารุณ; ชิตาภา สุขพลำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการทิพภา ปลีหะจินดา; ศุภรางศุ์ อินทรารุณ; ชิตาภา สุขพลำ; กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548ศิวราตรี : วันแห่งความรักของชาวเบงกอลตะวันตกศุภรางศุ์ อินทรารุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์