การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การต้านเชื้อราก่อโรคสายพันธุ์ Alternaria ในพืชวงศ์มะเขือด้วยสารสกัดจากหัวบัวบกป่าศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; ขวัญใจ หรูพิทักษ์; เอกรัฐ คำเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไผ่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเอกรัฐ คำเจริญ; จักรพงษ์ รัตตะมณี; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2559องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธนนไชยอรพรรณ ยอดสะอึ; นิรามัย ฝางกระโทก; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร, และอื่นๆ