การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์กรสุขภาวะ และการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของธุรกิจที่พักแรมศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2554การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า: การตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักแรมในภาคตะวันออกศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; โชคนิติ แสงลออ; คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557การสังเคราะห์การสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; เกศริน อิ่มเล็ก; วรรณภา อุดมผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว