การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรัณย์ ภิบาลชนม์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ภัทรภร ไชยประเสริฐ; ศรัณย์ ภิบาลชนม์, และอื่นๆ
2562การวิเคราะห์ความไม่เสถียรของโซลิตอนแบบบีบในโฟโตนิกส์คริสตอลจากซิลิกอนศรัณย์ ภิบาลชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความไม่เสถียรของโซลิตอนในพลาสมาที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนต่างกันเพียงเล็กน้อยของฟังก์ชัน การกระจายตัวของอิเล็กตรอนสำหรับสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นศรัณย์ ภิบาลชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558โครงสร้างของโซลิตอนในสมการชเรอดิงเงอร์ไม่เชิงเส้นกำลังเศษสามส่วนสองในสองมิติ.ศรัณย์ ภิบาลชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์