การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วสุธร ตันวัฒนกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขเขต 3กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; วิไล สถิตย์เสถียร; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; เอมอร ประจวบมอญ, และอื่นๆ
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; นิภา มหารัชพงศ์; สิทธนะ วชิระสิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549ศักยภาพการเฝ้าระวังและการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองวสุธร ตันวัฒนกุล; พิศจุไร ปานทิพย์; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; กิตติพงศ์ สอนภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547สถานการณ์การจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์