การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฤภูวัลย์ จันทรสา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การกำจัดการสูญเปล่าโดยประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขึ้นรูปฤภูวัลย์ จันทรสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา การแปรรูปเนื้อทุเรียนแท่งของชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรีชายชัย พลตรี; ฤภูวัลย์ จันทรสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การออกแบบการจัดผังโรงงานและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุโดยการจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ฤภูวัลย์ จันทรสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์