การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รตีวรรณ อ่อนรัศมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดแบบชีววิทยารตีวรรณ อ่อนรัศมี; รจฤดี โชติกาวินทร์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; ดนัย บวรเกียรติกุล; Rotruedee Chotigawin., และอื่นๆ
2547การศึกษาระบบ HACCP เพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี.รตีวรรณ อ่อนรัศมี; ภารดี อาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมรตีวรรณ อ่อนรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2542ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไคในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงรตีวรรณ อ่อนรัศมี; รจฤดี โชติกาวินทร์; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545ผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำบางประกงรตีวรรณ อ่อนรัศมี; อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์; ดนัย บวรเกียรติกุล; ภารดี อาษา; รจฤดี โชติกาวินทร์, และอื่นๆ
2549แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในกิจการสปาเพื่อสุขภาพรตีวรรณ อ่อนรัศมี; ภารดี อาษา; พรพรรณ วัชรวิทูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์