การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวิไลรัตน์ จตุสุวรรณศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการสมรรถนะของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต.; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2550การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคมที่สัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยจากการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546-2551วัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในชมรมผู้สูงอายุศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2553โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพัชริน แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ