การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกงสมสิทธิ์ อัสดรนิธี; ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; กัญจน์ ทัตติยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2563กลวิธีการนำเสนอลักษณะแทรจิคคอเมดีในละครเวทีเรื่องการมาเยือนของหญิงชราคอลิด มิดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2564การประพันธ์เพลงระบำโบราณคดี ชุดปราสาทเขาน้อยสีชมพูกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2563การสืบทอดอัตลักษณ์การตีกลองก้นยาวของแรงงานชาวไทใหญ่ในจังหวัดระยองพงศธร สุธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2559การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสร้างบทและกำกับละครเพลงเรื่อง เจ้าหญิงโคกพนมดีสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทยรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2538-2558)สันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558ละครกับพื้นที่ในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านม้าคอลิด มิดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558ละครเพื่อการเรียนรู้: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านละคร สำหรับพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และอุดมการณ์อาทรี วณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2560ศึกษาองค์ความรู้ศิลปินดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก: ครูสงบ ทองเทศสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2564แนวคิดในการเรียบเรียงเรียงเสียงประสานบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ชุด "เสียงประสานบูรพา"ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2562แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติอาทรี วณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง