การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนจากคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล; นิติมา อัจฉริยะโพธา; อุษา วรรณสิงห์ ฮัมฟรี่; มหาวิทยาลัยบูรพา.
2540สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาพัชนี สุวรรณศรี; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา.
2552โครงการสำรวจเชิงวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยในกลุ่มที่ 1 โครงการสำรวจเชิงวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดชลบุรีและระยองสมศักดิ์ พันธุวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา.