การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus -2 ด้วยเทคนิค Plate-trapped antigen indirect ELISA (PTA-indirect ELISA)มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; ตันติมา กำลัง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การพัฒนาเทคนิค multiplex RT-PCR เพื่อใช้ในการคัดเลือกต้นพริกไทยปลอดเชื้อไวรัสมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเกิดโรคของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนในประเทศไทยมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2559การแยกสกัดเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus -2 ค่อนข้าง บริสุทธิ์และการผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัมในหนูเม้าส์พันธุ์ BALB/cMlacมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; ตันติมา กำลัง