การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภูเบศ เลื่อมใส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องผังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ฐิพากาญษ์ โยธารักษ์; ภูเบศ เลื่อมใส; สุขมิตร กอมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ รายวิชาการออกแบบเว็บสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาภูเบศ เลื่อมใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาภูเบศ เลื่อมใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นปีการศึกษา 2549-2553ภูเบศ เลื่อมใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์