การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภรดี พันธุภากร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2535การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ในจังหวัดชลบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การศึกษากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน้ำพลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟมศุภรา อรุณศรีมรกต; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่างจันทบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2548การศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ศมประสงค์ ชาวนาไร่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546การศึกษาเทคโนโลยีการทำอิฐและการก่อสร้างเตาเผาอิฐแบบพื้นบ้านของชลบุรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาแหล่งจันทบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559วัฒนธรรมอาหาร: ภูมิปัญญาท้องถิ่นชลบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561หม้อ ไห ถ้วย โถ โอ ชาม: วัฒนธรรมอาหารในงานเซรามิกภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2542เคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรมภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558เซรามิคน้ำดอกไม้: การเชื่อมโยงภูมิปัญญาทางด้านเครื่องหอมกับงานศิลปะภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2539โครงการนำร่องในการผลิตของที่ระลึกเซรามิกส์ชลบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์