การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พิชามญชุ์ ปุณโณทก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562ความพร้อมและความต้องการสำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของญาติผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชนเขตจังหวัดชลบุรีพิชามญชุ์ ปุณโณทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรีอโนชา ทัศนาธนชัย; พิชามญชุ์ ปุณโณทก; วรรณรัตน์ ลาวัง; สุรภา สุขสวัสดิ์; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพาพิชามญชุ์ ปุณโณทก; ชนัดดา แนบเกษร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์