การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นุชนาถ แก้วมาตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้านุชนาถ แก้วมาตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพานุชนาถ แก้วมาตร; จันทนา เกิดบางเขน; ชนัดดา แนบเกษร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีนจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; นุชนาถ แก้วมาตร; ภาคิณี เดชชัยยศ; หทัยชนก เผ่าวิริยะ; ศรวิษฐ์ บุญประชุม, และอื่นๆ