การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นิสา ไกรรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การสลัดแยกเอนไซม์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์สลายแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ศิริโฉม ทุ่งเก้า; วรนาฎ จงโยธา; ปุญญิศา วิจิตรศิริ; นิสา ไกรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ฤทธิ์ของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์พืชชายเลนในการยับยั้งราปนเปื้อนบนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเจนจิรา มารมย์; นิสา ไกรรักษ์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สุดสายชล หอมทอง, และอื่นๆ