การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นิสานารถ กระแสร์ชล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหารวิชมณี ยืนยงพทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; นฤศันส์ วาสิกดิลก; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, และอื่นๆ
2559การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในซอสชนิดข้นนิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขลู่ผงพร้อมใช้งานสิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนากรรมวิธีการผลิตสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้งคืนรูปเร็วสิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนากระบวนการผลิตสาหร่ายพวงองุ่นในน้ำเกลือบรรจุขวดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผักกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผัดกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภควัยสูงอายุกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การยืดอายุการเก็บหอยหลอดด้วยเทคนิค Sous Vide และ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; พรนภา น้อยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การยืดอายุการเก็บหอยหลอดด้วยเทคนิค Sous Vide และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; พรนภา น้อยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหารวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาศักยภาพการใช้ผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่าให้กับต้นถั่วดาวอินคาโดยการนำส่วนกากเมล็ดที่เหลือจากการสกัดน้ำมัน และส่วนใบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การใช้หนังปลาที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายกระเพาะปลานิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัสดุเศษเหลือจากปลาทูน่าและการพัฒนาวิธีการสกัดน้ำมันปลาวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; ลลิต ขำวงษ์รัตน์โยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์