การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นิคม มูลเมือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกลุ่มชายบริการทางเพศ เขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนิคม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ซัมเมอร์ที่หนาวเหน็บนิคม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรานิคม มูลเมือง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีย์ สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของชายบริการทางเพศนิคม มูลเมือง; รัชนีวรรณ รอส; นภาพร มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนิคม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์