การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นันทพร บุตรบำรุง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่นอกสถานที่ทำงานที่มีผลต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; นันทพร บุตรบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของคนงานโรงงานหลอมโลหะในจังหวัดชลบุรีนันทพร บุตรบำรุง; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานในบริเวณก่อสร้างในเขตจังหวัดชลบุรีถิรพงษ์ ถิรมนัส; อุษา ฮกยินดี; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร บุตรบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์